Категорія: ЗАКОНИ

Про оплату праці

ЗАКОН УКРАЇНИ Про оплату праці (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 17, ст.121) {Вводиться в дію Постановами ВР № 144/95-ВР від 20.04.95, ВВР, 1995, № 17, ст. 122 № 49/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, № 9, ст. 45 №…

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

ЗАКОН УКРАЇНИ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 45, ст.397) {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1458-III від 17.02.2000, ВВР, 2000, № 14-15-16, ст.121} {Щодо визнання неконституційними окремих положень див.…

Про гастрольні заходи в Україні

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про гастрольні заходи в Україні ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст.56 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 N 5461-VI (…