Місяць: Листопад 2015

КМУ Постанова від 03.04.2006 р. N 413

                                   КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ П О С Т А Н О В А від 3 квітня 2006 р. N 413 Київ Деякі питання оплати праці працівників національних закладів культури { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1378 ( 1378-2007-п ) від 05.12.2007 N 766 ( 766-2009-п…

Про оплату праці

ЗАКОН УКРАЇНИ Про оплату праці (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, № 17, ст.121) {Вводиться в дію Постановами ВР № 144/95-ВР від 20.04.95, ВВР, 1995, № 17, ст. 122 № 49/96-ВР від 20.02.96, ВВР, 1996, № 9, ст. 45 №…

Про затвердження Типової форми контракту з працівником

  МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ Н А К А З N 23 від 15.04.94 Зареєстровано в Міністерстві м.Київ юстиції України 28 квітня 1994 р. за N 84/293 Про затвердження Типової форми контракту з працівником ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінпраці N 20 (…

Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності

ЗАКОН УКРАЇНИ Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 45, ст.397) {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 1458-III від 17.02.2000, ВВР, 2000, № 14-15-16, ст.121} {Щодо визнання неконституційними окремих положень див.…

Про гастрольні заходи в Україні

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про гастрольні заходи в Україні ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 7, ст.56 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2756-VI ( 2756-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 23, ст.160 N 5461-VI (…

Грошова компенсація при звільненні працівника

Статтею 11 Закону України «Про відпустки» забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із…

Строки виплати заробітної плати

Відповідно до ст. 21 Кодексу законів про працю України керівник установи, організації (уповноважена ним особа), як сторона трудового договору, зобов’язані виплачувати працівникові заробітну плату в строки і терміни, визначені чинним законодавством і колективним трудовим договором. Кодексом законів про працю (ст.…