Зміни та доповнення до Галузевої угоди між Міністерством культури України та Центральним комітетом Профспілки працівників культури України на 2012-2013 роки

Міністерство культури України та Центральний комітет Профспілки працівників культури України вносять наступні зміни та доповнення до Галузевої угоди між Міністерством культури України та Центральним комітетом Профспілки працівників культури України на 2012 – 2013 роки (реєстровий номер 19 від 21 травня 2012 року):

 

 1. 1. Пункт 1.2. Розділу 1 «Загальні положення» викласти у такій редакції:

«1.2. Угода встановлює засади соціального партнерства, визначає узгоджені позиції і дії Сторін, спрямовані на їх співробітництво, створення умов для підвищення ефективності роботи, реалізацію на цій основі професійних, трудових і соціально-економічних гарантій, забезпечення конституційних прав працівників, досягнення злагоди в трудових колективах сфери культури».

 

 1. 2. Пункт 2.6. Розділу 2 «Термін дії Угоди» викласти у такій редакції:

«2.6. Після підписання цієї Угоди роботодавцям та профспілковим комітетам підприємств, установ, організацій та закладів сфери культури рекомендується укласти колективні договори або переглянути укладені колективні договори та внести до них зміни і доповнення з урахуванням положень Галузевої угоди».

 

 1. 3. Підпункт 4.1.3. пункту 4.1. «Сторони домовились» Розділу 4 «У сфері зайнятості» викласти у наступній редакції:

«4.1.3. Рекомендувати роботодавцям та первинним організаціям Профспілки передбачати у колективних договорах і регіональних угодах питання розробки програм зайнятості».

 

 1. 4. У підпункті 4.1.7. пункту 4.1. «Сторони домовились» розділу 4 «У сфері зайнятості» слова «чинним законодавством» замінити словом «законами».

 

 1. 5. Абзац другий підпункту 5.1.8. пункту 5.1. «Сторони домовились» розділу 5 «Оплата праці» викласти у наступній редакції:

«- виплати доплат за вислугу років працівникам у сфері культури, педагогічним працівникам закладів освіти сфери культури залежно від стажу роботи в державних і комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури відповідно до положень статті 29 Закону України «Про культуру;».

 

 1. 6. Пункт 5.1. «Сторони домовились» розділу 5 «Оплата праці» доповнити підпунктами 5.1.12 та 5.1.13 такого змісту:

«5.1.12. Рекомендувати керівникам об’єднань, підприємств і організацій, що мають міжгалузевий характер, встановлювати доплати, надбавки у розмірах та на умовах, передбачених у Додатку 2 до цієї Угоди та колективним договором.

На підприємствах, в установах, організаціях та закладах культури, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, зазначений перелік і розміри доплат, надбавок, компенсацій встановлюються Кабінетом Міністрів України після попереднього узгодження з Профспілкою працівників культури України (Додаток 3 до цієї Угоди);

5.1.13. Рекомендувати для застосування на підприємствах кіновідеомережі та кіновідеопрокату коефіцієнти міжпосадових співвідношень в оплаті праці згідно з Додатком 4 до цієї Угоди».

 

 1. У підпункті 6.1.3. пункту 6.1. «Сторони домовились» розділу 6 «Трудові відносини, режим праці та відпочинку» слово та цифру «Додаток 2» замінити словом та цифрою «Додаток 1».

 

 1. 8. Підпункт 7.4.12. пункту 7.4. «Вищі керівні виборні органи Профспілки усіх рівнів зобов’язуються» викласти у наступній редакції:

«7.4.12. Забезпечити безпосередньо на виробництві систематичне підвищення рівня обізнаності працюючих щодо проблем ВІЛ/СНІДу та туберкульозу, шкідливості їх впливу на здоров`я людини та економіку в цілому, ефективності профілактичних заходів».

 

 1. 9. Внести до Додатку 1 «Орієнтовний перелік посад, робіт, професій з ненормованим робочим днем підприємств, установ, організацій та закладів системи Міністерства культури України, робота на яких передбачає надання додаткової відпустки тривалістю до 7 календарних днів» наступні зміни:

9.1. назву Розділу 5 викласти у такій редакції: «5. Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин»;

9.2. У пунктах 1.1., 1.4., 1.7. Розділу 1. «Керівники» слова «помічники» вилучити;

9.3. Пункт 2.3. Розділу 2 «Професіонали, фахівці» викласти у такій редакції:

«2.3. Помічники керівників, помічники головних: режисерів, диригентів, балетмейстерів, хормейстерів, художників, кінооператорів, диригенти, балетмейстери, хормейстери, режисери, кінорежисери, кінооператори, художники всіх спеціальностей, їх помічники та асистенти»;

9.4. У пункті 2.9. Розділу 2 «Професіонали, фахівці» слова «реставратори усіх категорій» вилучити;

9.5. Пункти 2.19. та 2.20. Розділу 2. «Професіонали, фахівці» вилучити;

9.6. У пункті 3.2. Розділу 3 «Технічні службовці, робітники сфери торгівлі та побутових послуг» слова «секретарі-стенографістки» замінити словами «секретарі-стенографісти»;

9.7. У пункті 3.3. Розділу 3. «Технічні службовці, робітники сфери торгівлі та побутових послуг» » слова «старші комірники» вилучити;

9.8. У пункті 3.4. Розділу 3. «Технічні службовці, робітники сфери торгівлі та побутових послуг» слово «комірники» вилучити.

9.9. Розділ 3. «Технічні службовці, робітники сфери торгівлі та побутових послуг» доповнити пунктом 3.5. такого змісту:

«3.5. Фільмоперевіряльники.»

9.10. Розділ 4 доповнити пунктом 4.3. такого змісту:

«4.3. Реставратори усіх категорій.»;

9.11. Розділ 5 доповнити пунктом 5.3. такого змісту:

«5.3. Кіномеханіки пересувних кіноустановок, кіномеханіки, які обслуговують сільські стаціонарні кіноустановки, робота яких має систематичний роз’їзний характер.»

9.12. Додаток 1 доповнити Розділом 6 «Найпростіші професії» такого змісту:

«Розділ 6. Найпростіші професії

6.1. Старші комірники.

6.2. Комірники.»

 

 1. Доповнити Угоду Додатками 2, 3 та 4 (додаються). У зв’язку з цим додаток 2 «Склад постійної двосторонньої комісії по здійсненню контролю за виконанням Галузевої угоди» вважати Додатком 5.

 

 1. Внести до Складу постійної двосторонньої комісії по здійсненню контролю за виконанням Галузевої Угоди (Додаток 5) такі зміни:

11.1. Вивести зі складу комісії:

Кочмарик О.Б. – заступник начальника Управління правового забезпечення – начальник відділу правової експертизи;

11.2. Увести до складу комісії:

Сухенко С.В. – начальник відділу застосування законодавства управління правового забезпечення;

11.3. Посаду «завідувач сектору циркового мистецтва управління мистецтв Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти, голова профкому» замінити посадою «Генеральний директор – художній керівник Державного підприємства «Державна циркова компанія України», голова профкому Міністерства культури України».

 

 

 

Додаток 2
до Галузевої угоди між Міністерством культури і туризму України та Центральним комітетом профспілки працівників культури України 2012 – 2013 роки

ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників об’єднань, підприємств і організацій, що мають міжгалузевий характер

Доплати і надбавки Розміри доплат і надбавок
Доплати:  
За суміщення професій (посад) Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних посад працівників
За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт Доплати одному працівнику максимальними розмірами не обмежуються і визначаються наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами, які могли б виплачуватись за умови додержання нормативної чисельності працівників
За виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників до 100 відсотків тарифної ставки (окладу) відсутніх працівників
За роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці за роботу у важких і шкідливих умовах праці від 4 до 12 відсотків тарифної ставки (посадового окладу) і особливо шкідливих умовах праці від 16 до 24 відсотків тарифної ставки (посадового окладу)
За інтенсивність праці робітників до 12 відсотків тарифної ставки
За роботу в нічний час до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в цей час
На період освоєння нових норм трудових затрат
За керівництво бригадою (бригадиру, не звільненому від основної роботи)
Підвищення відрядних розцінок до 20 відсотків, підвищення тарифних ставок до 10 відсотків
Доплата диференціюється залежно від кількості робітників у бригаді (до 10, понад 10, понад 25 осіб)
Конкретний розмір доплат визначається колективними договорами, залежно від розміру ставки, розряду, присвоєного бригадиру ланковим, якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб, встановлюється доплата в розмірі до 50 відсотків відповідної доплати бригадиру
Надбавки:  
За високу професійну майстерність Диференційовані надбавки до Тарифних ставок робітників:
III розряду – 12 відсотків
IV розряду – 16 відсотків
V розряду – 20 відсотків
VI і вищих розрядів – 24 відсотки
За високі досягнення у праці до 50 відсотків посадового окладу
За виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання) до 50 відсотків посадового окладу
За класність водіям легкових і вантажних автомобілів, автобусів Водіям 2-го класу – 10 відсотків, 1-го класу – 25 відсотків встановленої і тарифної ставки за відпрацьований водієм час

 

 

 

Додаток 3

до Галузевої угоди між Міністерством

культури України та Центральним

комітетом Профспілки працівників

культури України на 2012 – 2013 роки

ПЕРЕЛІК
доплат і надбавок до тарифних ставок і посадових окладів працівників установ, закладів та організацій культури

Доплати і надбавки Розмір доплат і надбавок
Доплати:  
За виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників:
За суміщення професій (посад);
За розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт
У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки)
За роботу в нічний час за кожну годину роботи з 10-ї години вечора до 6-ї години ранку У розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу)
За науковий ступінь:  
Доктора наук У граничному розмірі 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати);
Кандидата наук у граничному розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)
За використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також працівникам, які зайняті прибиранням туалетів У розмірі до 10 відсотків посадового (місячного) окладу
Водіям автотранспортних засобів за ненормований робочий день У розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час
За ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємствами, установами і організаціями У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (тарифної ставки)
Надбавки:  
За високі досягнення у праці;
За виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання);
За складність, напруженість у роботі
У розмірі до 50 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, тарифної ставки)
За почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР:  
“народний” У розмірі 40 відсотків,
“заслужений” у розмірі 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)
За знання та використання в роботі іноземної мови:  
Однієї європейської 10 відсотків,
Однієї східної, угро-фінської або африканської 15 відсотків,
Двох і більше мов 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати)
За класність водіям автотранспортних засобів:  
Водіям II класу 10 відсотків,
Водіям I класу 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований час

Примітка. Особливості виплати вищевказаних доплат і надбавок зазначені у наказі Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року N 745.

 

 

 

Додаток 4

до Галузевої угоди між Міністерством

культури України та Центральним

комітетом Профспілки працівників

культури України на 2012 – 2013 роки

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОЕФІЦІЄНТІВ МІЖПОСАДОВИХ СПІВВІДНОШЕНЬ В ОПЛАТІ ПРАЦІ АДМІНІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ КІНОПРОКАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ОБ’ЄДНАНЬ

Посадові оклади працівників адміністративно-управлінського персоналу кінопрокатних підприємств, об’єднань встановлюються відносно розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

Оклад = розмір мінімальної зарплати х коефіцієнт співвідношення

Розмір посадового окладу генерального директора (директора) встановлюється згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 730 від 28.04.2000, № 542 від 19.04.2006, № 37 від 28.01.2009, № 35 від 25.01.2012 р.)

 

Посада Коефіцієнт
Генеральний директор, директор За контрактом
Заступник директора 3,2
Головний інженер 3,0
Головний бухгалтер 3,0
Начальник планово-економічного відділу 2,4
Начальник репертуарно-інформаційного відділу 2,4
Начальник виробничо-технічного відділу 2,4
Начальник гаражу 2,0
Завідувач фільмобази 2,0
Завідувач господарства, завідувач складу 1,6
Завідувач канцелярії 1,6
 

 

Про Продовження додатка 2

довження додатка 2

 

Заступник головного бухгалтера 2,7
Провідний спеціаліст (бухгалтер) 2,0
Провідний спеціаліст (інженер) 2,2
Провідний спеціаліст (економіст) 2,0
Провідний спеціаліст (інженер з охорони праці) 2,0
Провідний спеціаліст (редактор з рекламування) 2,0
Інспектор з кадрів 1,5
Методист із складання фільмів 1,7
Касир 1,5 і

 

Продовження додатка 4

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОЕФІЦІЄНТІВ МІЖПОСАДОВИХ СПІВВІДНОШЕНЬ В

ОПЛАТІ ПРАЦІ ОКРЕМИХ ПРОФЕСІЙ ПРАЦІВНИКІВ КІНОПРОКАТНИХ

ПІДПРИЄМСТВ, ОБ’ЄДНАНЬ

Оклади на місяць (ставки) для окремих професій робітників кінопрокатних підприємств, об’єднань встановлюються відносно розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

Оклад = розмір мінімальної зарплати х коефіцієнт співвідношення

Оклади на місяць (ставки) водіїв установлюються в залежності від:

– вантажопідйомності автомобіля (понад 0,5 т до 6 т) – для вантажних автомобілів;

– робочого об’єму двигуна (до 1,8 л – понад 3,5 л) – для легкових автомобілів

 

Посада Коефіцієнт
Реставратор фільмокопій 1,2
Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів

та автоматики

 

 

 

 

 

 

та автоавтоматики

1,8
Кіномеханік 5, 6 розряду 1,8
Кіномеханік 3, 4 розряду 1,4 |
Кіномеханік 2 розряду 1,2
Фільмоперевіряльник 1 категорії 1,4
Фільмоперевіряльник II категорії 1,3
Фільмоперевіряльник III категорії 1,2
Водій (вантажні автомобілі) 1,1- 1,7
Водій (автомобілі, крім вантажних) 1,1 -1,2
Слюсар з ремонту автомобілів 1,7
Електромонтер 1,2
Слюсар-сантехнік 1,2
Вантажник 1,0
Оператор механізованих та автоматизованих складів 1,2
Підсобний робітник 1,0
Комірник 1,3
Прибиральник виробничих і службових приміщень 1,0
Сторож 1,0
Двірник 1,0

 

 

 

Продовження додатка 4

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КОЕФІЦІЄНТІВ МІЖПОСАДОВИХ СПІВВІДНОШЕНЬ В ОПЛАТІ ПРАЦІ АДМШІСТРАТИВНО-УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУКІНОВИДОВИЩНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ДИРЕКЦІЙ КІНОВІДЕОМЕРЕЖІ

Посадові оклади працівників адміністративно-управлінського персоналу кіновидовищних підприємств, дирекцій кіновідеомережі встановлюються відносно розміру мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством України.

Оклад = розмір мінімальної зарплати х коефіцієнт співвідношення.

Розмір посадового окладу директора встановлюється          згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. № 859 “Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств” (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 730 від 28.04.2000, № 542 від 19.04.2006, № 37 від 28.01.2009, № 35 від 25.01.2012 р.)

 

Посада Коефіцієнт
Директор За контрактом
Заступник директора 2,6
Головний адміністратор 1,7
Головний бухгалтер 2,5
Головний інженер 2,5
Адміністратор 1,5
Провідний спеціаліст (старший бухгалтер) 2,3
Провідний спеціаліст (старший інженер) 2,3
Провідний спеціаліст (інженер з експлуатації та обслуговування обладнання) 2,2
Провідний спеціаліст (економіст) 2,2
Провідний спеціаліст (редактор з рекламування) 2,2
Майстер з ремонту приладів 2,1
Спеціаліст І категорії (методист /редактор/ з фільмопросування) 1,7
Спеціаліст І категорії (бухгалтер) 1,7
Касир квитковий 1,5
Художник 1,5
Контролер квитків 1,2

 

 

 

Монтажник фільмокопій 1,1

 

Напишіть відгук